ניתוח מקרה: שיטוח העקומה ברמה הלאומית – גל הקורונה השני, ישראל

לאחר הטיפול המוצלח ב”גל הראשון” – הגל השני של הקורונה הגיע לישראל ונמשך מה-1 ליוני ועד ה-1 לנובמבר, 2020.
Flattening the Curve Nationally – 2nd Wave COVID-19, Israel

מאז תחילת המגפה, ישראל חולקה לשלוש קבוצות עיקריות: האוכלוסייה הכללית, המגזר החרדי והמגזר הערבי.

במקרה זה נשכרנו על מנת לשטח את העקומה באוכלוסיה החרדית -ברמה הלאומית.

 

להלן מספר מאפיינים

 • במגזר החרדי, אשר מהווה 12%  (1.5 מיליון) בלבד מתוך כלל האוכלוסייה, מספר המקרים החיוביים הינו הגבוהה ביותר ביחס לגודל האוכלוסייה.
 • ‎58%‏ מתחת לגיל 19
 • עושים שימוש נרחב בתחבורה ציבורית
 • חיים בצפיפות, במשפחות מרובות אנשים, בדירות מאוד קטנות
 • פועלים בהתאם למנהגים אשר הגנו על המסורת המכובדת שלהם מפני שינוי – מגבלות קפדניות בנוגע לטכנולוגיה מודרנית, סלידה מהתקשורת החילונית, חשד ממוסדות המדינה.


וזאת הבעיה

קיימים שלושה מוקדי העברה עיקריים: משקי בית, מוסדות חינוך, מוסדות דת.

אתגרים עיקריים

המאמצים לניתוק מעגלי ההתפשטות ושמירה על שיעורי הדבקה נמוכים:

 • ניטור הלך הרוח בתוך המגזר
 • תיאום מול מובילי דעה ומשפיעים לצורך הסרת החסמים
 • תיווך ותמיכה במנהיגים החרדים
 • התמקדות במאפיינים הייחודיים של החברה החרדית ותיאום המאמצים האופרטיביים התומכים במאפיינים אלה
 • דרישה לקבל משאבים ורכיבי תמיכה אשר יהוו מענה לצרכים כחלק מתמונת המשאבים הכוללת
 • תיאור המלצות המדיניות כחלק מהמאמץ המשולב
 • הפצת נתונים ומחקרים חוצי מגזרים בין חברי הקהילה
 • איסוף מידע קודם בנוגע לפעילויות בעלות סיכון גבוה להפצת נגיף הקורונה

מתן סמכויות לרשויות המקומיות

 • מיצוב הרשות המקומית במרכז, בהתאם לגישה ההוליסטית של SYN-RG-Ai לניהול משברים, על מנת להבטיח את הצלחת המבצע
 • הקמת מרכז פיקוד ובקרה בו העירייה תוכל לקיים תקשורת מול כל משרדי הממשלה הרלוונטיים
 • הרכב צוות קבוע אשר ינהל את מרכז הפיקוד והבקרה
 • תמיכה בקמפיינים של הסברה
 • מימון חוקרים אפידמיולוגיים בידי רשויות מקומיות
 • מודל סטנדרטיזציה של מחקרים וחקירות אפידמיולוגיים
 • תלושי מזון ומצרכים עבור מטופלים ומשפחות הנמצאות בבידוד
 • רתימת מוקד החירום (100)

הצוות שלנו בעל כלים מוכחים לזיהוי מהיר של התפרצויות ממשמשות ובאות ויכולות המאפשרות למנוע את התפשטותן בזריזות.


על מנת ללמוד עוד, צרו קשר עם החברה או התקשרו אלינו.