ניתוח מקרה: סקר סרולוגי בבני ברק

נערך על ידי SYN-RG-Ai

היות ולא קיימים נתונים אמיתיים המשקפים את מלוא התחלואה (מאומתים, לא מאומתים וחולים א-סימפטומטיים) – יש צורך לפתח סקר מקיף על מנת לקדם מודל של לימוד, ניבוי ומעקב אחר יישום המדיניות.

התפרצות נגיף הקורונה היווה אתגר עצום בהיבט הביולוגי מבחינת אופן התפשטותו בקהילה. ההיכרות הקצרה עם הנגיף מקשה מאוד על בניית מודלים המאפשרים המשך התנהלות יומיומית שגרתית במהלך המגיפה.

מהו סקר סרולוגי?

בדיקות סרולוגיות משמשות לצורך אבחון מחלות ומצבים רפואיים באמצעות זיהוי נוכחות נוגדנים בגוף המטופלים. הבדיקה מאפשרת לקבוע האם התרחשה הדבקה, וכן, לאפיין את שלב ההדבקה, בהתאם למספר ולסוג הנוגדנים.

 

האסטרטגיה מאחורי ביצוע הסקר

ניתוח תוצאות הסקר ויצירת תנאים המאפשרים התאוששות בריאותית, חברתית וכלכלית במהלך המגפה.

 

מטרות הסקר

בחינת היקף התחלואה בקרב הקהילה, לרבות חולים א-סימפטומטיים.

בחינת היקף החשיפה לנגיף בקבוצות גילאים שונות, תוך בדיקת ההבדלים בין ילדים למבוגרים.

ביצוע בדיקות לזיהוי הדבקה בקרב משפחות ובנייני דירות למגורים.

הסקר יאפשר לנבא את הישנות ההתפרצות ויסייע בניסוח מאפיינים והנחיות מתווי מדיניות.

 

המשתנים שנבדקו

 • שיעור הנשאים בקרב אוכלוסיית המבוגרים בבני ברק בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.
 • אחוז המבוגרים והילדים המחוסנים בבני ברק נכון להיום.
 • הקישור בין ילד ומבוגר המגיעים מאותו משק בית מאפשרים להעריך מי קדם למי בהדבקות בנגיף

עריכת הסקר

8637 משתתפים

3 קבוצות

2 צוותים רפואיים

מערכת טכנולוגית

3 חודשים

תכנון

לצורך ביצוע הסקר הסרולוגי נדרש שיתוף פעולה בין הגורמים הבאים:

 • הקהילה הנבחנת.
 • מרכז עיבוד נתונים.
 • צוותי רפואה העורכים את הבדיקות.
 • פלטפורמה טכנולוגית המסנכרנת בין כל הגורמים תוך אבטחת פרטיות המשתתפים.

 

קבוצות משתתפים

בהתבסס על מאפייני האוכלוסייה המתגוררת בבני ברק – קהילה סגורה – בה רוב מקרי ההדבקה מתרחשים בתוך הקהילה, וצפיפות אוכלוסייה גבוהה המובילה לשיעור הדבקה גבוה  בבנייני דירות למגורים – יש לבחון 3 קבוצות:

 • קבוצה א’

  משתתפים ממשקי בית בהם אחד מבני הבית הינו חולה מאומת / מחלים.

 • קבוצה ב’

  משתתפים ממשקי בית בהם אף אחד מבני הבית לא הפגין תסמינים, אשר מתגוררים באותו בניין עם חולה מאומת.

 • קבוצה ג’

  משתתפים אשר נבחרו באופן אקראי. המאפיינים של קבוצות א’ וב’  משקפים את תוצאות הסגרים.

  קבוצה ג’ מהווה קבוצת ביקורת.

  הבדיקות נערכות באמצעות ערכות של Abbott ו-Euroimmune

מתווה הסקר

מתן מידע וקביעת פגישות (באמצעות שיחות טלפון)

תיאום מול צוותי רפואה וקופות חולים

בדיקות דם וסקר תסמינים

בדיקות מעבדה

עדכון המשתתפים אודות התוצאות

ניתוח אנונימית

טכנולוגיה:

על מנת לסנכרן בין כל הגורמים, יש צורך בפלטפורמה טכנולוגית.

על המערכת להגן על פרטיות הנבדקים, ועל כן,  כל הנתונים צריכים להישאר אנונימיים.

על המערכת להיות בעלת יכולות אשר יאפשרו לה  לעבד ולייצא את הנתונים באופן אנונימי ובקלות.

 

עקרונות:

 • ציות להוראות החוקים והנהלים הנוגעים לאבטחת מידע – חוק הגנת הפרטיות, סודיות רפואית, חוק אבטחת מידע רפואי, הנהלים הנהוגים בישויות המעורבות.
 • הקפדה על אי אבדן בדיקות, תוצאות ונתוני שאלונים. נקודה זו נובעת מהשיעורים שנלמדו עקב הבעייתיות שהתגלתה בביצוע בדיקות הקורונה.

 

תפקידי המערכת:

 • קביעת תורים על ידי מרכז הבקרה.
 • סקר תסמינים.
 • קוד מודפס אישי עבור בדיקות הדם המסונכרן עם נתוני המשתתף.
 • העברת תוצאות הבדיקות אל מרכז הניתוח

מרכז בקרה

מרכז הבקרה מוביל את כלל הפעילות, מסנכרן את כל האלמנטים מול המשתתפים.

המרכז יוצר קשר עם המשתתפים הפוטנציאליים ומסביר להם אודות המידע הנכלל בסקר ומוודא את נכונות פרטיהם האישיים.

לאחר קבלת ההסכמה, ייקבע תור לביצוע בדיקת דם בבית המשתתף.

מרכז הבקרה יעדכן את קופות החולים בדבר מספר הבדיקות שיבוצעו ביום למחרת.

מרכז הבקרה יפעל בתיאום עם הצוותים ויבטיח תקשורת ברורה.

קטינים וסוגיות פרטיות

 • לא ייעשה שימוש בדגימת הדם אלא לצרכי הבדיקה הסרולוגית בלבד.
 • יתרת הדגימה תושמד ולא ייעשה בה שימוש לאף מטרה למעט הסקר הסרולוגי.
 • לא ניתן טיפול רפואי פרטני בעקבות תוצאות הבדיקה.
 • גיל המשתתפים לא יפחת מ-7 שנים.
 • עבור משתתפים שהינם קטינים – נדרשת הסכמת שני ההורים. משתתפים שהינם קטינים יקבלו הסבר אודות התהליך.

אופן ביצוע הסקר

מרכז הבקרה מתקשר אל המשתתפים הפוטנציאליים בסקר ונותן הסבר אודות ההליך והתהליך. במידה ותתקבל הסכמה להשתתפות בסקר, ייקבע במערכת תור לביצוע בדיקת דם.

קבוצה א’ – 776 משתתפים מ-141 משפחות

קבוצה ב’ – 678 משתתפים מ-273 משפחות

קבוצה ג’ – 7183 משתתפים

ביצוע בדיקת דם בבית המטופל על ידי צוות רפואי.

מילוי סקר תסמינים במערכת

במידה ואחד מבני המשפחה הוא חולה מאומת – על מבצע הבדיקה ללבוש ציוד מגן ולהחליפו לאחר עזיבת מקום המגורים.

במידה ואין חולים מאומתים – על מבצע הבדיקה ללבוש מסכה וכפפות בלבד.

העברת הבדיקות אל מעבדות קופות החולים

עדכון המשתתפים אודות תוצאות הבדיקות

העברת התוצאות באופן אנונימי אל אנליסטים של נתונים

ניתוח הנתונים

הסקת ממצאים ומסקנות

ממצאים ומסקנות

ממצאי הסקר:

 • קיימים הבדלים מהותיים בשיעור הנוגדנים בקבוצות הגילאים השונות.
 • שיעור גבוה של בעלי נוגדנים בקרב משפחות גדולות.
 • ההפרש הגבוה ביותר בין המינים – 12% גברים מול 6% נשים.
אוגוסט 2020 יולי 2020 יוני 2020 תוצאות
‎5.6% ‎4.1% ‎2% אחוז המקרים (PCR)
‎13.8% ‎6.4% ‎6.3% אחוז בעלי נוגדנים

מסקנות:

 • ישנה הדבקה משמעותית בקרב משקי בית בהם קיים נשא מאומת.
 • קיים סיכון גבוה להדבקות בקרב משפחות ללא חולה מאומת אשר מתגוררות בבניין עם משפחות בהן ישנו חולה מאומת.
 • שיעור ההדבקה בקרב ילדים נמוך בהשוואה לזה של המבוגרים הדבקה א-סימפטומטית קיימת באופן מובהק בעיקר בקרב גורמים בגילאים צעירים.
 • חלק מהאנשים שנדבקו בנגיף לא מפתחים נוגדנים לנגיף.
 • ישנו צורך דחוף לבודד את החולה המאומת מיתר בני המשפחה במהירות.

הצוות שלנו בעל כלים מוכחים לזיהוי מהיר של התפרצויות ממשמשות ובאות ויכולות המאפשרות למנוע את התפשטותן בזריזות.


על מנת ללמוד עוד, צרו קשר עם החברה או התקשרו אלינו.