חישה אורבנית
פלטפורמת חיזוי לקבלת החלטות

SYN-RG-Ai Platform smart city data
Urban Sensing logo SYN-RG-Ai

"שלבו את פלטפורמת החישה האורבנית של SYN-RG-Ai, הבינה המלאכותית המעודכנת ביותר עם הטכנולוגיה והמתודולוגיה הישראליות החדשניות - ותקבלו את העיר החכמה של העתיד."

פלטפורמת החישה האורבנית

פלטפורמת החישה האורבנית שפיתחנו עושה שימוש בשתי זירות עיקריות,
ומאפשרת לקבל תמונה מעמיקה ומפורטת של קבוצות האוכלוסייה.

icon indicating Urban Sensing - sensing the visual arena - SYN-RG-Ai
חשים
את הזירה החזותית
Icon indicating Urban Sensing - sensing the digital arena - SYN-RG-Ai
חשים
את הזירה הדיגיטלית
חשים
את הזירה הקולית
באמצעות החישה האורבנית של SYN-RG-Ai – פלטפורמת הניבוי לצורך קבלת החלטות, הלקוחות שלנו יכולים לשמר את תחושת ההמשכיות בקרב הקהילות הנמצאות תחת השפעתם במהלך כל משבר או מצב בלתי צפוי.

תמיכה בהמשכיות הפעילות המוניציפלית, האזרחית
והעסקית - במהלך המשבר

תכנון ומענה מבצעיים לצורך שימור מראית של שגרת חיים במהלך המשבר

תכנון ויישום צעדים לצורך חזרה הדרגתית לשגרה

פלטפורמת החישה האורבנית שלנו

דיווח /
הדגמת המחקר

לוח מחוונים המציג את

ההתנהגות הדיגיטלית

באמצעות זיהוי ביטויים,

שפה ואוצר מילים /

מילונים

הכוונה /
סקר

דוח מקדמי הכולל

ניתוח רטרוספקטיבי המציג

את הקטגוריות העיקריות

סביבן סובבים חיי היומיום

העירוניים

שימוש מתמשך /
מינוי

התאמה אישית של לוח המחוונים,

תמיכת אנליסטים, פיתוח

ידע וכלים כגון סימני אזהרה

בהתאם לדוח אודות המצב

הדיגיטלי הקיים בעיר ועוד.

תגובה מיידית לניהול משברים

איסוף כלל הנתונים הרלוונטיים

לצורך יצירת דיווח אודות המצב הנוכחי ומיפוי התבניות הקיימות

תגובה הוליסטית בעת משבר

יצירת תחזיות, מזעור הנזקים, ניתוח והסקת מסקנות בזמן אמת

יצירת שפה אחידה

כבסיס לניהול המשבר

לוח מחוונים לקבלת החלטות

מציג התרעות אודות המשבר לפי אזור/מיקום

אפיון אורח החיים של

הקטגוריות העיקריות בעיר

 • איתור וציון מדויק של מרכזי העניין בעיר
 • איסוף תשתיות גאו-ווקטורלי
 • הפקת מידע תקופתי לצורך זיהוי מאפיינים
 • סקירת הנתונים הסטטיסטיים של העיר

רמת סגירה

 • ניתוח יומי
 • השוואה למדד איכות החיים
 • התרעות על חריגות

אוכלוסיית הדגימה

 • זיהוי שאילתות אוכלוסייה ומיפוי
 • ניתוח תקופתי לצורך זיהוי מגמות
 • איתור מרווחים וסימני אזהרה
 • מעקב יומיומי (דלתא)

סממנים

 • זיהוי נושאי השיח העיקריים ומיפוי שאילתות
 • ניתוח תקופתי לצורך זיהוי מגמות
 • איתור מרווחים וסימני אזהרה
 • מעקב יומיומי (דלתא)

ניתוח מקרה

 • ניתוח תקופתי לצורך זיהוי מגמות
 • מיפוי פוסטים עיקריים
 • ניתוח פוסט ספציפי
 • מיפוי דעת הקהל (תחושות)

דאשבורד - לוח המחוונים של חישה אורבנית / דוח מצב

SYN-RG-Ai Urban Sensing Dashboard/Situation Report

ניתוח מקרה COVID-19 - מבט מקרוב

במהלך הגל הראשון של הקורונה בישראל, אשר הוביל לסגר כללי במדינה, השתמשנו במתודולוגיה של המערכת שלנו על מנת לחקור, לאתר ולנבא את מקורות ההדבקה.

כך לדוגמא, באמצעות הפעלת המודל שלנו, זיהינו כי הנסיעות בין בני ברק, ישראל לבין הקהילות הקשורות בחו”ל, וכן, חוסר האכיפה של בידוד החובה בעת השיבה לישראל, מהווים חלק מהגורמים העיקריים האחראיים על התפשטות ההדבקה ברחבי בני ברק במהלך הגל הראשון.

שיטחנו את העקומה, האטנו את התפשטות הנגיף ופיתחנו מודלים אשר מאפשרים חיים לצד הנגיף. כעת אנו מתמקדים באפשרות של גל קורונה נוסף.

Urban Sensing Screen Map - Dual radius search + routs (Ben Gurion National Airport & Bnei Brak)

חיפוש רדיוס כפול + מסלולים (נתב"ג ובני ברק)

Urban Sensing screen map 2 - Route & destination tracking by device (from Ben Gurion NA)​

מעקב אחר המסלול והיעד לפי התקן (מנתב"ג - לא זמין)

Urban Sensing - SYN-RG-Ai - Zoom in to singles, Bnei Brak area, color symbology by device​

התמקדות ברווקים, באזור בני ברק, סימבולוגיית צבעים לפי התקן

Urban Sensing - Zoom in to singles, NY area, color by device in adherence to BB area (left)​

התמקדות ברווקים, באזור ניו יורק, צבעים לפי התקן בהתאם לאזור בני ברק (שמאל)