ComMuni Platform של SYN-RG-Ai הינה שיטה חדשנית המשתמשת בטכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT) בשילוב עם כלים נוספים לצורך שיפור איכות החיים ושיפור היעילות של הפעילות, השירותים והתחרות העירוניים תוך התייחסות לצרכים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והסביבתיים של הפרט וכן, של כלל הקהילה, עבור דור ההווה ודורות ההמשך.

הטכנולוגיות המהותיות של הפלטפורמה כוללות:

תשתית לביג דאטה, קוד פתוח ואנונימיזציה (לרבות הטמעת אבטחת מידע), בנוסף לניבוי אנליטי ומערכות התומכות בקבלת החלטות.

הקישוריות הקיימת כיום בעיר חכמה

הפלטפורמה הופכת את כל נתוני המערכת למסד נתונים מובנה ומסד נתונים בלתי מובנה.

אנרגיה ומים

בנייה, תשתיות ותכנון

בקרת תעבורה ותחבורה

Brain microchip graphic SYN-RG-Ai Platform

ICT - טכנולוגיית מידע ותקשורת

בטיחות ואבטחה

חניה חכמה וחיישנים סביבתיים

ניהול העיר הופך יותר ויותר מורכב

שילוב אדריכלות פתוחה

איסוף: המערכת מוטמעת ומתממשקת עם כל מערכות התשתית של הארגון, לרבות אבטחה, בטיחות, תקשורת ומקורות נתונים. סוכן בלתי תלוי. לחברה יותר מ-350 הטמעות קיימות וביכולתה להטמיע כל מערכת חדשה בתוך 3 שבועות.

שיפור היכולות של מקבלי ההחלטות באמצעות הכוח הטמון בבינה מלאכותית

ערך מוסף ויתרונות