בניינים חכמים - שלבי ההתפתחות

חיבור לחשמל ושילוב התקני הניטור האנאלוגיים הראשונים לצורך בקרת מערכות החימום

1900

בקרי PLC ראשונים ומחשב ניהול מזג אוויר דיגיטלי ראשון

1969

מערכת בקרת אוטומציה ראשונה (BIM).קביעת סטנדרט Bacnet

1986

הטמעה של אפליקציות במכשירים ניידים

2007

מערכות הבקרה עולות לענן

2014

פריסה של חיישני IoT על בניינים

2016

שילוב בינה מלאכותית.חלקי ובלתי מוגדר

2018

ביג דאטה הפרט הבניין הסביבה

2022

בניינים - נתוני צמיחה גלובלית

מגזר המגורים צומח בשיעורי
ה-CAGR הגבוהים ביותר במהלך תקופת התחזית

CAGR
(2020-2025)
12.2% 12.6%

סוגי בניינים בצמיחה:

  1. בנייני מגורים
  2. בנייני מסחר

מגזרים שפריסתם והטמעתם צמחו ב-CAGR גבוה יותר במהלך תקופת התחזית

CAGR
(2020-2025)
14.5% 12.4% 11.8%

שירותים בהתאם לתחזית הצמיחה:

  1. הקמה והטמעה
  2. קיום מעקב וניהול תשתיות
  3. ייעוץ

מגזרים אחרים הצומחים בשיעורי CAGR הגבוהים ביותר במהלך תקופת התחזית

CAGR
(2020-2025)
8.4% 12.6% 9.7% 12.9%

תחומי ליבה בהתאם לתחזית הצמיחה:

  1. אופטימיזציה של תחום האנרגיה
  2. ניהול מערכת החניה
  3. ניהול מערכות לשעת חירום

התחלות בנייה - ישראל

מגורים

מסחר ושירותים

מסחר ושירותים – כמויות גבוהות יותר ומגמת צמיחה משמעותית יותר בדגש על אזור המרכז
2020 – מדובר בשנה יוצאת דופן

חזון

משימה

מה? כיצד? למה?

האפשרות לדעת תמיד ,

ובזמן אמת כל

מה שחשוב לגבי,

הבניין, הסביבה

וכל מה שביניהם

קיום מרחב דיגיטלי ומרושת אמין ומאובטח אשר מבוסס על איחוד ושליפה של נתונים קיימים אודות הבניין וסביבתו המפחית את עלויות התפעול, משפר את הניהול האפקטיבי של המתחם ומאפשר לספק חווית שהייה משופרת לדיירים הקבועים ולמבקרים

חזון

האפשרות לדעת תמיד  ובזמן אמת כל מה שחשוב לגבי הבניין, הסביבה וכל מה שביניהם

משימה

מה? כיצד? למה?

קיום מרחב דיגיטלי ומרושת אמין ומאובטח אשר מבוסס על איחוד ושליפה של נתונים קיימים אודות הבניין וסביבתו המפחית את עלויות התפעול, משפר את הניהול האפקטיבי של המתחם ומאפשר לספק חווית שהייה משופרת לדיירים הקבועים ולמבקרים

הצרכים

4 סוגים

משרדים, מגורים,
מלונות ומסחר

3 קטגוריות

ישנים, חדשים, מתיישנים

2 בעלי עניין

דייר / מבקר אחראי תחזוקה / בעל הבית

חניה

גינון

בריאות

אנרגיה

תאורה

מיזוג אוויר

פסולת

מים

בקרת כניסה

ביטחון

חניה

גינון

בריאות

אנרגיה

תאורה

מיזוג אוויר

פסולת

מים

בקרת כניסה

ביטחון

מנועי צמיחה (תחזיות)

בריאות

זיהום אוויר, זיהום מים, קרינה, קורונה

גריסת אשפה והמרת חשמל

סביבה ירוקה

ביטחון

חיבור למערכת התראות/הודעות לאומית ומערכת כריזה בשעת חירום: טילים, צונאמי, חומרים מסוכנים, רעידת אדמה, חיבור למערך הכבאות: מערכת גילוי אש

מערכת תזכורת למיקום חניה ומנגנון הפניה למקום חניה פנוי

תחבורה

אנרגיה

כיבוי בזמן חוסר תנועה

בריאות

זיהום אוויר, זיהום מים, קרינה, קורונה

סביבה ירוקה

גריסת אשפה והמרת חשמל

ביטחון

חיבור למערכת התראות/הודעות לאומית ומערכת כריזה בשעת חירום: טילים, צונאמי, חומרים מסוכנים, רעידת אדמה, חיבור למערך הכבאות: מערכת גילוי אש

תחבורה

מערכת תזכורת למיקום חניה ומנגנון הפניה למקום חניה פנוי

אנרגיה

כיבוי בזמן חוסר תנועה

תשתית חבילת הפתרונות | נתונים

מתודולוגיית עבודה

אבחון, תכנון, ביצוע

סקר מיפוי
מצב קיים

מתן הדרכה לאחראי התחזוקה, בדיקת נאותות של נתונים כלכליים ומבנה המערכת
מחבילת הפתרון

הצגת ממצאים,
סיכום תכני,
עבודה, חוזה

יעדים, לוחות זמנים, תכנים, מבנה משאבים

ניסוח תכנית
מפורטת
LLD

ביצוע

פיתוח בהתאם לצרכים, תשתיות וכד'.

פיקוח על
בדיקות ומסירה

בהתחלה,

הם לא יבינו את נקודת המוצא שלנו

אחר כך,

הם לא ירצו לשלם עבור זה.

בהמשך,

יהיה להם קשה להתאים את עצמם.

ולבסוף,

הם לא יוכלו לתפקד ללא זה…