בינה קהילתית

בינה קהילתית מבית SYN-RG-Ai

בינה קהילתית מבית
SYN-RG-Ai

פלטפורמה לניהול קהילות המאפשרת ריכוז פעילויות ושיתוף התושבים בתהליכים בקהילה – והכל במקום אחד

מטרות הפלטפורמה

לחזק כלכלה מקומית

קידום עסקים מקומיים ומתן הטבות, תיירות פנים,

סיורים ושווקים, שיתוף משאבים ויצירת קהילת עסקים

לחבר בין תושבים

פסטיבלים, חגים ומועדים, תערוכות

ומשחקים שכונתיים, אירועי תרבות וספורט

ללמוד ולתקשר

שיתוף ציבור, הצבעות, סקרים חכמים,

רשתות מומחים, זיהוי תושבים מובילים

לעשות טוב לחברה והסביבה

התנדבויות שכונתיות, גינות קהילתיות,

אירועי קיימות וניהול משברים

 

פעילויות ואירועים

הפלטפורמה חושפת את התושבים

לפעילויות המתקיימות בעיר ומאפשרת

להם להציע חוגי בית ומגוון

שירותים לשאר התושבים.

הדבר מסייע בחיבור והעמקת

הקשר בין חברי הקהילה.

פעילויות ואירועים

הפלטפורמה חושפת את התושבים

לפעילויות המתקיימות בעיר ומאפשרת

להם להציע חוגי בית ומגוון

שירותים לשאר התושבים.

הדבר מסייע בחיבור והעמקת

הקשר בין חברי הקהילה.

גישה לפלטפורמה
מכל מכשיר

רישום מהיר וקצר

לאחר הרישום ניתן להצטרף לאירועים
קיימים וליצור חדשים

גישה לפלטפורמה
מכל מכשיר

רישום מהיר וקצר

לאחר הרישום ניתן להצטרף לאירועים קיימים וליצור חדשים

תהליך הרישום

הפלטפורמה חושפת את התושבים

לפעילויות המתקיימות בעיר ומאפשרת

להם להציע חוגי בית ומגוון

שירותים לשאר התושבים.

הדבר מסייע בחיבור והעמקת

הקשר בין חברי הקהילה.

לאחר הרישום המשתמשים יכולים להוסיף אירועים ופעילויות עבור הקהילה בהליך פשוט חברי ומהיר

הנה שתי דוגמאות:

לאחר הרישום המשתמשים יכולים להוסיף אירועים ופעילויות עבור הקהילה בהליך פשוט חברי ומהיר

הנה שתי דוגמאות:

מנהלי קהילה

מקבלים הרשאות ל-

ניתוח נתונים

שליחת הודעות אישיות
וקבוצתיות למשתמשים

שליטה ובקרה באירועים

כמנהלי קהילה אנו מקבלים את
האפשרות לצפות בנתונים אודות
הנרשמים לפלטפורמה

נוכל לדעת כמה משתמשים נרשמו לאירוע ספציפי, מה תחומי העניין המועדפים על המשתמשים ועוד.

ניתן להוציא דו"חות מפורטים
ממערכת ה- CRM